Eesti Toitumisnõustajate Ühendus

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ) loodi algselt Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni (ETTA) osakonnana 2012. aastal.  2015. aastal otsustasid toitumisnõustajad ja -terapeudid kaks ühendust lahutada. 18. augustil 2015 loodigi eraldi mittetulundusühing Eesti Toitumisnõustajate Ühendus.  

ETNÜ eesmärgiks on ühendada ja esindada organisatoorselt Eestis tegutsevaid spetsiaalse väljaõppe saanud või kvalifikatsiooni omandamas toitumisnõustajaid, tagada neile vajalik professionaalne tugi ja õiguslik kaitse, edendada toitumisnõustamise erialast väljaõpet ja täiendkoolituste võimalusi, kontrollida toitumisnõustamise kvaliteeti, levitada toitumisalast informatsiooni ja tõsta elanikkonna teadlikkust tervisliku toitumise osas.

Meie kodulehel kuvatud nõustajad vastavad kõikidele toitumisnõustajatele esitatud nõuetele. Nad omavad kooli lõputunnistust kutsestandardile vastava toitumisnõustaja eriala ja jätkukoolituse lõpetamise kohta ning piisavat nõustamise praktikat, täiendavad ennast pidevalt erialaselt ning on sooritanud vastava pädevuseksami ühingu juures.

Toitumisnõustaja võib omada peale toitumisalase spetsialiteedi ka muid tunnistusi, mis ei kuulu toitumisnõustamise valdkonda. Toitumist õpib tänasel päeval väga palju erineva väljaõppega isikuid – ämmaemandad, õed, sotsiaaltöötajad, personaaltreenerid, joogatreenerid jt. Pärast toitumisalase õppe lõpetamist võivad nad ennast nimetada lisaks ka toitumisnõustajaks.

Toitumisnõustamise tõenduspõhisus
Toitumisnõustaja kutsestandard
ETNÜ Toitumissoovituste aluseks on uued Põhjamaade toidusoovitused


TOITUMISNÕUSTAMINE JA TOITUMISTERAAPIA

Toitumisteraapia tegeleb haigustepuhuse toitumisega. Enamik tsiviilühiskonna haigusi on ebaõigest toitumisest tingitud. Muidugi mängivad seal rolli ka muud, näiteks geneetilised faktorid, kuid toitumist korrigeerides saab ainevahetust suunata muutumise teele. Kui ainevahetus on muutunud kehale soodsaks, siis see annab suure tõuke tervenemisprotsessidele. Sageli piisab vaid toitumise korrigeerimisest, et tervislik seisund hakkaks paranema ja seda ka püühiliste häirete puhul. Meie psüühiline seisund sõltub väga palju seedekulgla seisundist. Toitumisnõustaja (inglisekeelne vaste nutritional councellor või nutritional advisor) on õppinud nõu andma eeskätt üldise tervisliku toitumise osas, mitte määrama individuaalseid dieete erinevate haiguslike seisundite puhul, mis nõuab terapeudi väljaõpet. Toitumisnõustajad annavad toitumisalast nõu oma pädevuse piires, suheldes tihedalt toitumisterapeutidega, saades nendelt erialast nõu ja abi. Toitumisnõustaja juurde võib suunata ka toitumisterapeut. Sellisel juhul aitab nõustaja koostada toitumisterapeudi soovituste järgi teie terviseseisundile sobiva menüü.

Esimene toitumisnõustamise külastus on peamiselt probleemide selgitamine ning tegevusplaanide koostamine. Soovitame juba alguselt peale planeerida nõustajaga mitmeid kohtumisi, sest see võimaldab nõustajal abistada teid soovitatud toidumuutuste järgimisel ning kõrvalekallete puhul. Samuti saab sel juhul tegeleda algselt mittemärgatud probleemidega.

Toitumisnõustaja aitab kaalu langetada ning seda mitte nälgides, vaid tervislikult süües. Eestis soovitatakse kaalu langetamiseks sageli ebatervislikke meetodeid, mistõttu soovitame alati konsulteerida pädeva ETNÜ nõustajaga.

Toitumisnõustaja aitb haiguste puhul muuta menüüd tervislikumaks. Sageli piisab haigussümptoomide taandamiseks regulaarsest toitumisest, rasvade tarbimise korrigeerimisest, suhkru, piima, gluteeni sisaldavate teraviljade ja liha tarbimise vähendamisest ning veresuhkru tasakaalustamisest toitumise abil.

Vaata toitumisnõustamise näidustusi tõenduspõhistele allikatele toetudes