Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon (ETTA) on loodud selleks, et ühendada Eestis tegutsevaid toitumisterapeute ja funktsionaalse toitumise terapeute, kindlustada toitumisteraapia teenuse kvaliteet ning pakkuda rahvale koolitatud kompetentsete isikute poolt pakutavat teenust.

Alates aastast 2017 hõlmab ETTA ka funktsionaalse toitumise nõustajaid, kes on loonud eraldi ETTA oskonna. 

Loe siit, kes on toitumisnõustaja ja funktsionaalse toitumise nõustaja, kes on toitumisterapeut ning teenuse pakkujatest ja kvaliteedist Eestis ja mujal maailmas.
Loe baastasemel koolituse saanud toitumisnõustaja ja jätkukoolitusega tervisenõustaja toitumise alal kompetentside erinevustest. 
Loe siit funktsionaalse toitumise nõustaja ja 1-aastase jätkukoolitusega toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi meeskonna liikme kompetentsusest (lisadub aprillis 2017).

Toitumisterapeut võib omada peale toitumisalase spetsialiteedi ka muid tunnistusi, mis ei kuulu toitumisteraapia alla. ETTA ei hinda ega vastuta spetsialisti kompetentsuse eest teistes valdkondades. Ka toitumisterapeutidel on erinev kompetentsi tase, sest see sõltub lõpetatud kooli õppekavast ning läbitud täiendkoolitustest. Toitumisterapeudid võivad lisaks kutsestandardis ettenähtule omada ka muid kompetentse, mis on saadud täiendkoolitustel.

Toitumisterapeudi jätkuõpe on funktsionaalse toitumise terapeudi õpe, mis hõlmab 240 tundi koolitust erinevatel bioloogilise ning funktsionaalse meditsiini teemadel. Sellise õppe on läbinud meie kolm toitumisterapeuti: Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Ülle Hõbemägi. 

Erinevates maades tegutsevad samade nimetuste all täiesti erineva taseme ja teadmistega isikud.

Toitumisterapeudi kutsesatandard
Toitumisterapeudi ja -nõustaja kutse-eetika koodeks


2016. aastast alates on toitumisnõustajatel võimalik läbida jätkuõppes ka funktsionaalse toitumise nõustaja õpe, mis on osa toitumisteraapia õppest. Toitumisterapeut töötab tihedas koostöös funktsionaalse toitumise nõustajaga.

ETTA Toitumisteraapia Nõukoda koosneb toitumisterapeutidest, kes kontrollivad nõustajate ja terapeutide pädevust ja sellele organile saab ka esitada ettepanekuid nõustajate või terapeutide tegevuse parandamiseks.

    Teaduslikke tõendusi toitumisnõustamise teenuse efektiivsusele - koostatud aastal 2013.
    Toitumisnõustamise sihtgrupid, kellel on teenusest enim kasu ja toitumisnõustamise näidustused. Tõenduspõhised andmed kuni 2013. aastani.  
   
ETTA juhatuse liikmed:
Annely Soots - funktsionaalse toitumise terapeut, ETTA juhatuse esimees, annely@tervisekool.ee
Sirli Kivisaar - funktsionaalse toitumise terapeut, sirli@tervisekool.ee
Ülle Hõbemägi - toitumisterapeut, ulle.hobemagi@gmail.com

ETTA põhikiri