Alates 2017. aastast pakuvad toitumisterapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar ja funktsionaalse toitumise nõustajad Eliisa Lukk ja Kati Lüüs-Ploomipuu supervisiooni teenust toitumisnõustajatele ja funktsionaalse toitumise nõustajatele.

Supervisioon on nõustaja tööprotsessiga seotud nõustamine, mis võimaldab toitumisnõustaja arengut oma juhtumite lahendamisel. Superviisor aitab neutraalse kõrvaltvaatajana suunata nõustajat küsimustele lahenduse leidmiseni.

Supervisiooni saamiseks tuleb superviisorile esitada kindlad küsimused ja juhtumi lühikirjeldus. Saada e-kiri funktsionaalse toitumise nõustajale või terapeudile, kellelt soovid supervisiooni (annely@tervisekool.ee, sirli@tervisekool.ee, eliisalukk@gmail.com, kati@ploomipuu.ee).

Võimalik on saada nii individuaalset– kui ka grupisupervisiooni: Individuaalset supervisiooni saab kokkuleppel meilitsi või telefoni teel. Hind sõltub ajast, mis kulub juhtumiga töötamiseks (10 minutit maksab 5 eurot, kui kulub vähem aega, siis liidetakse kokku mitme supervisiooni ajad).

Grupisupervisioon hakkab toimuma kord poolaastas nii funktsionaalse toitumise nõustajatele kui toitumisnõustajatele. Hind on 10 € (kestvus max-lt 2 tundi), toimub siis, kui osalejaid on 10 ning nendest on viis avaldanud soovi oma juhtumi kohta küsida või seda arutada. Samas on ka võimalik arutada vaid hüpoteetilisi juhtumeid, kui selleks soovi avaldatakse.