Liikmed saavad võimaluse ennast, oma firmat ja tegemisi kajastada ETTA lehel ja facebookis, osaleda soodushinnaga ETTA üritustel ning olla liikmete listis.


TOITUMISTERAPEUDID (ETTA tegevliikmed) ja TOITUMISTERAAPIA ÕPILASED


ETTA tegevliikmeks saavad vaid toitumisterapeudi haridusega isikud. Selleks tuleb saata sooviavaldus koos kooli lõputunnistusega ühingu juhatuse esimehele Annely Sootsile aadressil annely@tervisekool.ee. ETTA tegevliikmed on toitumisterapeudiõppe kas Eestis või mujal riikides lõpetanud isikud.
Tegevliikmete liikmemaks on 35 eurot aastas. 


FUNKTSIONAALSE TOITUMISE NÕUSTAJAD ja funktsionaalse toitumise koolituse õpilased  jätkukoolitusega toitumisnõustajatena

www.toitumisterapeudid.ee kodulehel on alates 2016. aastast kuvatud nõustajad, kelle tegevus on meie põhimõtetega kooskõlas, kes tegutsevad toitumisterapeudi meeskonnas ja juhendamisel. Need on funktsionaalse toitumise nõustajad ning sellle koolituse õppurid, kes saavad õppimise ajal pidevat supervisiooni toitumisterapeutidelt. 

Funktsionaalse toitumise nõustaja või teraapia koolituse õpilane esitab ETTA juhatusele avalduse, mis vaadatakse läbi ning tehakse otsus liikmeks vastuvõtmise kohta. 
Liikmemaks on 35 eurot aastas.