Toitumisspetsialistid Eestis

Toitumise ala spetsialistid Eestis

Toitumisterapeudid Eestis on ühinenud Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooniks, mis on edendanud antud eriala, koostanud tegutsemise- ja eetika standardid ning kontrollinud siiani toitumisterapeutide kompetentsi. Ühingusse kuuluvad toitumisterapeudid (kutsestandardi 6. taseme spetsialistid) ja funktsionaase toitumise terapeudid, funktsionaalse toitumise nõustajad ning funktsionaalse meditsiini arst.

Toitumisterapeudid ja dietoloogid Eestis

2020. aasta septembrikuu seisuga on Tervisekooli lõpetanud 37 toitumisterapeuti, Rahvatervise Akadeemias lõpetavad esimesed toitumisterapeudid 2020. aasta lõpus.

Toitumisterapeudi kutse omandas 2018. aastal funktsionaalse toitumise nõustaja Külli Holsting. Samuti on toitumisterapeudi kutse välismaal kliinilise toitumismeditsiini magistriõppe lõpetanud spetsialistidel Siret Saarsalul (töötab toitumisterapeudina eraettevõtluses ja TÜK Geneetikakeskuses), dr Kristel Ehala-Aleksejevil (töötab arstina TÜK Meestekliinikus) ning Ida Tallinna Keskhaiglas töötaval õel, toitumisterapeudil (Tervisekool) Elle Kalamägi´l.

Tervisekooli on 2020. aasta seisuga lõpetanud kuus funktsionaalse toitumise terapeuti, kellest neli võtavad ka kliente vastu eravastuvõttudel väljaspool tervishoiusüsteemi (Annely Soots, Sirli Kivisaar, Ülle Hõbemägi ja Eliisa Lukk). Funktsionaalse toitumise terapeudid on läbinud jätkukoolitused funktsionaalse ja bioloogilise meditsiini vallas. Tervisekoolis õpib 8 toitumisterapeuti edasi funktsionaalse toitumise terapeudiks. ETTA liige arstiteaduse doktor psühhiaater Triin Eller on lõetanud Soomes funktsionaalse arstiteaduse õppe.

Eestis tegutsevad ka kliinilise toitmise spetsialistid, kes on koondunud Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi. Nende tegevusvaldkond on haiglapatsiendi toitmisravi. Kliinilise toitumisterapeudi kutse on PERHi dietoloogil Maarja Lemberil (Nutrition & Dietetics, University of Surrey, UK) ja õel Anni Laasil.

Eestis töötavad paljudes haiglates dietoloogid ja dieetõed, kuid internetis puuduvad nende toitumisalase hariduse kohta andmed. Haiglate juures tegutsevad ka diabeediõed, kes on saanud täiendkoolitusi diabeedi ja toitumise alal. Paljud meditsiinisüsteemis töötavad meedikud on lõpetanud spetsiaalse toitumisnõustajaõppe või täiendõppe Tartu Ülikooli täiendusteaduskonnas 2016. aastal (Toitumist ja toitu käsitlev e-õpe 235 tunni ulatuses), mis andis pädevuse töötada toituminõustajana.

Toitumisterapeut on spetsiaalse kõrgharidusega või kõrghariduse ja vastava täiendkoolituse ja töökogemusega spetsialist, kes pakub individuaalset toitumisteraapia teenust (mujal riikides dietoloogi teenus).

Toitumisnõustajad ja nutritsionistid Eestis

Toitumisnõustaja on vähemalt keskharidusega vastava täiendkoolituse ja töökogemusega spetsialist, kes pakub individuaalset toitumisnõustamise teenust.

Nutritsioniste ehk ülikooli magistriõppe lõpetanud toitumisala spetsialiste Eestis ei koolitata, üksikud on lõpetanud vastava kooli välismaal.

Toitumisspetsialistina tegutseb Eestis doktorikraadiga TAI ekspert Tagli Pitsi, kelle haridus on toiduainete ja toitlustamise tehnoloogia ja toiduainete töötlemise alal. Tema kompetentsi võib liigitada nutritsionisti või toitumisteadlase valdkonda kuuluvaks.

TTÜ koolitab toiduainete tehnolooge.  Selle õppe on lõpetanud mitmed toitumisspetsialistid ja haiglate toitlustusteenistuste töötajad ning toitumisnõustajad.

Enamus TOITUMISNÕUSTAJAID tegutsevad Eestis eraettevõtluses, pakkudes toitumisnõustamise teenust, viies läbi tervisliku toitumise alaseid loenguid, erinevaid projekte ja töötubasid. Toitumisnõustaja väljaõppega teenuse pakkujad leiab kodulehelt www.toitumisnoustajad.ee.

Toitumisnõustamise ja toitumiskavade koostamise teenust pakuvad hetkel Eestis paljud firmad, mille nõustajad ei ole läbinud toitumisnõustaja baasõppe koolitust, üksikud nendest on õppinud toitumisalase nõu andmist personaaltreeneri õppe raames. 

Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon on loonud Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse (ETNÜ) (2015) ning toetanud selle eriala arengut alates aastast 2007.

2020. aasta alguses saab toitumisnõustajaks õppida kolmes koolis ja toitumisterapeudiks kahes koolis.
  • OÜ Annely Sootsi Koolituse Tervisekool pakub toitumisnõustajaõpet alates aastast 2008. Kooli täies mahus (550-600 tundi) lõpetanud nõustajad on läbinud lisaks toitumisnõustaja kutsestandardi tasemele ka jätkukoolituse tervisenõustajana toitumise alal (Nutritional Health Counselor). Tervisenõustaja toitumise alal on õppinud lisaks riiklikele toitumis- ja liikumissoovitustele ning toitumise baastõdedele ka kergemate terviseprobleemidega klientide, taimetoitlaste (sh veganite), toiduallergia ning -talumatustega klientide toitumisnõustamist. Edasi saab õppida nii toitumisterapeudiks kui funktsionaalse toitumise terapeudiks.
  • Toitumisnõustaja kutsestandardi tasemel koolitust (780 tundi) pakub alates 2014. aastast ka Haapsalu Kolledž tervisejuhi eriala raames. Esimesed tervisejuhid lõpetasid 2017. aastal. Alates 2015 on Haapsalu Kolledžis võimalik õppida tervisejuhiks toitumisnõustamise suunal.
  • Rahva Tervise Akadeemia, mida juhib kliinilise toitumismeditsiini haridusega Siret Saarsalu, alustas 2016.a. toitumisnõustaja õppega (I mooduli 520 tundi), esimesed toitumisnõustajad lõpetasid 2017. aastal. 2018. a. oktoobris alustati toitumisterapeudi tasemel õppega
  • Tartu Tervishoiu Kõrgkool pakub meditsiinitöötajatele toitumisteraapiaalast täiendõpet.