Natalja Mizerova

Olen toitumisterapeut, kellel on psühholoogiaalane kõrgharidus ning 12-aastane töökogemus immuunpuudulikuse- ja psüühikahäiretega isikutega töötamisel.  Olen püsivalt tegelenud meeleolu- ja ärevushäirete, orgaaniliste psüühikahäirete ja immuunpuudulikkusega haigete nõustamisega.

Toitumisteraapias kasutan kliendi eesmärkide saavutamiseks individuaalset lähenemist, hoian konfidentsiaalsust, töötan klientide lähedaste, tugivõrgustiku ja vajadusel ka teiste spetsialistidega.

Minu töö suunatud nii tervetele kui haigetele, eesmärkideks on:

 • haigestumise riskifaktorite vähendamine läbi tervisliku toitumise;
 • tervisliku toitumisega ajufunktsioonide toetamine ja häirete ennetamine;
 • kaalu langetamine püsivalt ja tervislikult;
 • seedimise parandamine toitumise abil;
 • dieedisoovituste jagamine toiduallergia ja -talumatuste puhul;
 • psühholoogilise toe pakkumine.

Jätkan õppimist funktsionaalse toitumise terapeudiõppes, kelle töö on  rohkem seotud funktsionaalse meditsiiniga.

Võtan kliente vastu Tallinnas.

Наталья Мизерова

Терапевт по питанию, имею также высшее психологическое образование и 12-летний опыт психологического консультирования для клиентов с нарушением психического здоровья.

В работе терапевта для достижения цели клиента и сохраняя конфиденциальность, всегда использую индивидуальный подход; при необходимости консультируюсь с другими специалистами или советую обратиться к врачу-специалисту. Как терапевт по питанию я в основном специализируюсь в
следующих областях:

 • терапия по питанию и иммунитет: повышение защитных функций организма, снижение факторов способствующих заболеваемости
 • здоровое и сбалансированное питание для нормализации и улучшения деятельности мозга (мозговых функций), профилактика нарушений
 • терапия по питанию с нарушением пищеварения, в случаях пищевой аллергии и непереносимости продуктов питания
 • надежное и здоровое снижение веса;
 • составление меню и психологическая поддержка на протяжении всего терапевтического курса.

Продолжаю обучение на терапевта функционального питания, работа которого в большей степени связана с функциональной медициной.

Принимаю в Таллинне.

Kontakt

Telefon: +372 52 54 636

E-mail: natali.mizerova@gmail.com

← tagasi