ETTA liikmed ja liikmemaks
 • ETTA LIIKMED

  Tegevliikmed: Toitumisterapeudid (TT), jätkukoolitusega toitumisterapeudid: funktsionaalse toitumise terapeudid (FTT) ja jätkukoolitusega toitumisnõustajad

         ETTA tegevliikmete liikmemaks on 60 EUR aastas.

  Liikmemaksu tasumise tähtaeg on igal aastal 31.mai, kui ei ole liikmega teist kokkulepet. Ühingusse astudes arvutatakse likmemaks kvartaalselt/kuupõhiselt.

Soodustused tegevliikmetele:
  • Kuvamine kodulehel.
   • Liikmeks vastuvõtmise järgselt saadab liige kodulehele panemiseks (soovi korral) enda kohta tutvustava teksti, andmed ja foto (vali.mariliis@gmail.com).
  • ETTA konverentsidel ja koolitustel soodushinnaga osalemine.
  • Õigus reklaamida oma üritusi ETTA kodulehel, facebookilehel ja uudiskirjas tasuta, kui üritus on toitumisteraapia teemal ja liikme enda poolt läbi viidud.
  • Kaitse ETTA poolt, nt abi toitumisteraapiat puudutava osas töökohal (nt kui asutuse juht ei mõista toitumisterapeudi tööülesandeid ja pädevust).
  • Toitumisteraapia alal Eestis toimuva kohta aktuaalse info saamine (nt kutse andmisega, haigekassateenuse vm seonduv). Võimalus anda oma panus Eestis toimuvasse.
  • Ligipääs ETTAs koostatud toitumisteraapia juhistele:
   • toitumisteraapia juhised ja toitumisnõustamise ja -teraapia juhised on avalikult kodulehel laiemale üldsusele kättesaadavad;
   • funktsionaalse toitumisteraapia juhised on ainult FTT-dest liikmetele kättesaadavad.
  • Soodustusega koolitusi liikmetele või üldsusele.
  • TT saab kindluse, et pakub kvaliteeset teenust. Ühtne kontrollsüsteem annab nö kvaliteedimärgise ETTA liikmele/toitumisspetsialistile.
   • Kindlus kliendile
   • Kindlus ka endile, et turgu ei “solgitaks”
  • TT saab toetust kogenumatelt kollegidelt. Liikmetele pakutakse supervisiooni ja kovisiooni – abi keeruliste klientide puhul kõrgema taseme spetsialistilt.
  • Kooli äsja lõpetanud või pikemat aega toitumisteraapiast eemal olnud terapeudid võivad soovi korral saada juhendatud praktikat 1-6 kuud (praktika pikkus sõltub vajadusest, mida hindab tööjuhendaja. Tasu on 120 eurot kuus (tööjuhendajale 8 töötundi individuaalseks juhendamiseks), millele lisandub käibemaks.
   • Võimalus osaleda juhendaja teraapiaseanssidel
   • Võimalus saada konsultatsiooni enda juhtumite puhul
  • Ühingu liikmetel on võimalus anda jooksvalt teada oma vajadusi koolituste, mentorluse vm toetuse järele. Kord aastas saadetakse kõikidele liikmetele ka vastav küsitlus.
  • Ligipääs soodushinnaga ETTA loodud tehnoloogilistele lahendustele nõustamise dokumenteerimise efektiivistamiseks.
Muu: