Liikmetele

ETTA liikmed ja liikmemaks
 • ETTA tegevliikmete liikmemaks on 60 EUR aastas.

  • Liikmemaksu tasumise tähtaeg on igal aastal 31. mai, kui ei ole liikmega teist kokkulepet. Ühingusse astudes arvutatakse likmemaks kvartaalselt/kuupõhiselt.
Hüved tegevliikmetele ja õppijatest toetajaliikmetele:
 • Kuvamine kodulehel

  • Liikmeks vastuvõtmise järgselt saadab liige kodulehele panemiseks (soovi korral) enda kohta tutvustava teksti, andmed ja foto vali.mariliis@gmail.com.
 • ETTA konverentsidel ja koolitustel soodushinnaga osalemine

 • Soodushinnaga koolitused koostööpartneritelt

 • Õigus reklaamida oma üritusi ETTA kodulehel, facebookilehel ja uudiskirjas tasuta, kui üritus on toitumisteraapia teemal ja liikme enda poolt läbi viidud.

 • Kaitse ETTA poolt, nt abi toitumisteraapiat puudutava osas töökohal (nt kui asutuse juht ei mõista toitumisterapeudi tööülesandeid ja pädevust).

 • Toitumisteraapia alal Eestis toimuva kohta aktuaalse info saamine (nt kutse andmisega, haigekassateenuse vm seonduv). Võimalus anda oma panus Eestis toimuvasse.

 • Ligipääs ETTAs koostatud toitumisteraapia juhistele:

  • toitumisteraapia juhised ja toitumisnõustamise ja -teraapia juhised on avalikult kodulehel laiemale üldsusele kättesaadavad;
  • funktsionaalse toitumisteraapia juhised on ainult FTT-dest liikmetele kättesaadavad.
 • Ühtne kontrollsüsteem annab nö kvaliteedimärgise ETTA liikmele/toitumisspetsialistile:

  • Kindlus kliendile
  • Kindlus ka endile, et turgu ei “solgitaks”
 • Liikmetele pakutakse supervisiooni ja kovisiooni – abi keeruliste klientide puhul kõrgema taseme spetsialistilt.

 • Kooli äsja lõpetanud või pikemat aega toitumisteraapiast eemal olnud terapeudid võivad soovi korral saada juhendatud praktikat 1-6 kuud (praktika pikkus sõltub vajadusest, mida hindab tööjuhendaja. Tasu on 120 eurot kuus (tööjuhendajale 8 töötundi individuaalseks juhendamiseks), millele lisandub käibemaks.

  • Võimalus osaleda juhendaja teraapiaseanssidel
  • Võimalus saada konsultatsiooni enda juhtumite puhul
 • Ühingu liikmetel on võimalus anda jooksvalt teada oma vajadusi koolituste, mentorluse vm toetuse järele. Kord aastas saadetakse kõikidele liikmetele ka vastav küsitlus.

 • Soodushinnaga ligipääs ETTA loodud tehnoloogilistele lahendustele nõustamise dokumenteerimise efektiivistamiseks.