Kuidas astuda ETTA liikmeks?

ETTA tegevliikmeks saavad vaid kas Eestis või mujal riikides toitumisterapeudi (või dietoloogi) ja/või funktsionaalse toitumisterapeudi väljaõppe saanud isikud. ETTA toetajaliikmeks saavad toitumisteraapiat õppivad isikud, kui kooliga on sõlmitud kokkulepe.

Liikmeks soovijail tuleb saata sooviavaldus Mari-Liis Välile vali.mariliis@gmail.com
Avalduse vorm on siin.

 ETTA tegevliikmete liikmemaks on 60 EUR aastas. Liikmed saavad võimaluse ennast, oma firmat ja tegemisi kajastada ETTA lehel ja facebookis ning osaleda soodushinnaga ETTA üritustel, lisainfo SIIT.

ETTA liikmeks astumise tingimused

ETTA liikmeteks saavad astuda toitumisterapeudi või dietoloogi koolituse lõpetanud isikud ja kutsetunnistusega isikud. Toitumisteraapia õppe õpilased saavad astuda ühingusse toetajaliikmena, kui ETTA-l on kooliga sõlmitud vastav leping.

Toitumisterapeudi kutsetunnistusega isikud

Kutsetunnistust omavad ja toitumisterapeudina tegutsevad isikud esitavad dokumendid meilile vali.mariliis@gmail.com:

  • Avalduse enda vastuvõtmiseks ühingusse koos soovi põhjendusega;
  • Toitumisteraapiaõppe läbimise alusel kutse saanud toitumisterapeudid esitavad koopia kutsetunnistusest, kõrgharidust tõendavast dokumendist ja toitumisteraapiaõppe lõputunnistusest;
  • VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine) alusel kutse saanud toitumisterapeudid esitavad koopia kutsetunnistusest, kõrgharidust tõendavast dokumendist ja VÕTA kirjelduse.
Toitumisterapeudiõppe lõpetanud isikud
ETTA poolt aktepteeritud õppekavade (dietoloogia,  toitumisteraapia) alusel kooli lõpetanud

ETTA poolt aktsepteeritud õppekavaga koolide lõpetajad saavad ETTAsse asutuda esitades vajalikud dokumendid vali.mariliis@gmail.com:

  • avaldus
  • kõrgharidust tõendav dokument
  • toitumisteraapiaõppe lõputunnistus
  • töökogemuse kirjeldus
ETTA poolt mitteaktsepteeritud õppekavade (nt nutritsionist, nutritsioloog, kliiniline toitmine jt) alusel kooli lõpetanud

ETTA poolt mitteaktsepteeritud õppekavadega koolide lõpetajad (sh välismaal õppinud) peavad ETTA-sse astumiseks sooritama riikliku kutseeksami.