Kuidas astuda ETTA liikmeks?

ETTA tegevliikmeks saavad vaid kas Eestis või mujal riikides  toitumisterapeudi (dietoloogi) ja/või funktsionaalse toitumisterapeudi väljaõppe saanud isikud. ETTA toetajaliikmeks saavad toitumisteraapiat õppivad isikud, kui kooliga on sõlmitud kokkulepe.

Liikmeks soovijail tuleb saata sooviavaldus Mari-Liis Välile vali.mariliis@gmail.com
Avalduse vorm on siin.

Liikmed saavad võimaluse ennast, oma firmat ja tegemisi kajastada ETTA lehel ja facebookis ning osaleda soodushinnaga ETTA üritustel.

ETTA liikmeks astumise tingimused

ETTA liikmeteks saavad astuda toitumisterapeudi või dietoloogi koolituse  lõpetanud isikud ja kutsetunnistusega isikud.  Toitumisteraapia õppe õpilased saavad astuda ühingusse toetajaliikmena, kui ETTAl on kooliga sõlmitud vastav leping.

TOITUMISTERAPEUDI KUTSETUNNISTUSEGA ISIKUD

Kutsetunnistust omavad ja toitumisterapeudina tegutsevad isikud esitavad dokumendid meilile vali.mariliis@gmail.com:

  • Avalduse enda vastuvõtmiseks ühingusse koos soovi põhjendusega;
  • Kooli toitumisterapeudina lõpetanud esitavad koopiad kutsetunnistusest, kõrgharidust tõendavast dokumendist ja toitumisteraapiaõppe tunnistusest;
  • VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine) alusel kutse saanud toitumisterapeudid esitavad koopiad kutsetunnistusest, kõrgharidust tõendavast dokumendist ja VÕTA kirjelduse.

TOITUMISTERAPEUDIÕPPE LÕPETANUD ISIKUD

 ETTA poolt heakskiidetud õppekavaga koolide lõpetajad

ETTA poolt heakskiidetud õppekavaga koolide lõpetajad saavad ETTAsse asutuda lihtsustatud korras.

Selleks peab toitumisterapeute koolitav kool esitama ETTA koolitusjuhile taotluse üle vaadata kooli õppekava ja lõpueksam. Vajadusel osaleb ETTA esindaja eksamitel, mis haaravad ETTA tegevusjuhiste järgi toimimist teraapias ja -nõustamisel.

Eksamid positiivselt sooritanud kooli lõpetajad saavad astuda ETTAsse ilma eksamita poole aasta jooksul pärast lõpetamist avalduse ja oma töökogemuse kirjelduse (toitumisteraapia kogemus) alusel.

  • Avaldus, kõrgharidust tõendav dokument, kooli lõputunnistus ja töökogemuse kirjeldus tuleb saata vali.mariliis@gmail.com

ETTA poolt kinnitamata õppekavadega koolide lõpetajad

ETTA poolt kinnitamata õppekavadega (toitumisterapeudi või dietoloogi) koolide lõpetajad (sh välismaal õppinud) peavad ETTA-sse astumiseks sooritama riikliku kutseeksami. Kui ETTAsse astuda soovija on lõpetanud kooli muul toitumisega seotud erialal (tal ei ole tunnistusel toitumisterapeudi ega dietoloogi nimetust), tuleb sooritada kutseeksam.