Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon

MTÜ Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon (ETTA) loodi 16. juulil 2008. aastal.

ETTA eesmärk on ühendada Eestis tegutsevaid toitumisterapeute ja jätkukoolitusega funktsionaalse toitumise terapeute ning kindlustada toitumisteraapiateenuse kvaliteet Eestis.

ETTA üldmeil on: info@toitumisterapeudid.ee

ETTA juhatus on 6-liikmeline:

  • Kati Lüüs-Ploomipuu, toitumisterapeut, juhatuse esimees (toitumisteraapia@gmail.com)
  • Mari-Liis Väli, toitumisterapeut
  • Victoria Palusaar, toitumisterapeut
  • Helen Piirsalu, toitumisterapeut
  • Jelizaveta-Anna Ganža, toitumisterapeut
  • Piret Raadom, toitumisteraapia õppija

Asutajaliige biokeemik toitumisteadlane Tiiu Vihalemm on ühingu auliige ning konsultant.

ETTA toitumisteraapiateenuse kvaliteedimeeskond koosneb toitumisterapeutidest, kes vastutavad ühingus tegutsevate toitumisterapeutide teenuse kvaliteedi eest, selgitavad teenuse olemust üldsusele, annavad soovitusi koolide õppekavade parendamiseks, koolitavad toitumisterapeute ja -nõustajaid, vastavad klientide ja liikmete kaebustele, osalevad kutsekomisjonis ja kutsestandardite koostamisel ning vastutavad ETTA toitumisnõustamise ja -teraapia juhiste tõenduspõhisuse eest – ETTA Toitumisteraapiateenuse kvaliteedimeeskonnad.

Informatsioon, küsimused, kaebused vms esitada info@toitumisterapeudid.ee, see edastatakse konkreetse meeskonna juhile.

ETTA on koostanud tegutsemisjuhised toitumisnõustajatele ja -terapeutidele.

ETTA ajajoon

Mittetulundusühingu  “Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon” põhikiri kinnitati 16. juulil 2008. a. ja registrikaardi esmakanne kinnitati 3. oktoobril 2008. a.
Ühingu asutajad olid funktsionaalse toitumise terapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Helle Müller, toitumisterapeut Elle Kalamägi, tervisenõustaja toitumise alal Kristel Uibo ja biokeemik-toitumisteadlane Tiiu Vihalemm. ETTA loodi ühendama nii toitumisnõustajaid kui -terapeute.

2011. aastal algatasid Annely Soots ja Bianka Peetson ETTA poolt Eestis toitumisnõustaja ja -terapeudi kutsestandardi koostamise ning ETTA esindajana osales esimese standardi väljatöötamisel toitumisterapeut Ülle Hõbemägi, meeskonnaliikmed olid ka Annely Soots ja Tiiu Vihalemm.

2008-2015 aastatel kuulusid ETTA-sse ka toitumisnõustajad. 2015. aastal loodi ETTA kaasabil Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ), mis koondab toitumisnõustajaid. ETTA-sse jäid toitumisterapeudid.

2018. aastal võeti Kutsekojas vastu Eesti uus kutsestandard (toitumisterapeut, tase 6), mille koostamise meeskonnas osalesid ETTA liikmed Annely Soots (ETTA esindajana) ja Triin Muiste (ETNÜ esindajana). Triin Muiste on olnud ka kutse andmise komisjoni liige aastatel 2017-2018.

Uue kutsestandardi kinnitamise järgselt hakati Eestis koolitama toitumisterapeute uute õppekavade alusel. Varasemad toitumisterapeudid nimetati ümber funktsionaalse toitumise terapeudiks.

2019. aastal koondas ETTA juba kutsestandardi alusel koolitatud ja kooli lõpetanud toitumisterapeute. Jätkukoolitusega toitumisnõustajatele ja funktsionaalse toitumise terapeutidele loodi eraldi osakonnad ETTA alla. 2024. aasta alguseks kuulub ETTA-sse 5 funktsionaalse toitumise terapeuti, 46 toitumisterapeuti ja toetajaliikmena 5 toitumisteraapia õppijat.

Liikmeks astumine

ETTA tegevliikmeks saavad vaid kas Eestis või mujal riikides  toitumisterapeudi (dietoloogi) ja/või funktsionaalse toitumisterapeudi väljaõppe saanud isikud. ETTA toetajaliikmeks saavad toitumisteraapiat õppivad isikud (kokkuleppel kooliga).

Liikmed saavad võimaluse ennast, oma firmat ja tegemisi kajastada ETTA lehel ja facebookis ning osaleda soodushinnaga ETTA üritustel.

Liikmeks astumise kohta leiad lisainfot SIIT.