Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon

MTÜ Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon (ETTA) loodi 16. juulil 2008. aastal.

ETTA eesmärk on ühendada Eestis tegutsevaid toitumisterapeute, funktsionaalse toitumise terapeute ja funktsionaalse toitumise nõustajaid ning kindlustada toitumisteraapia teenuse kvaliteet Eestis.

ETTA juhatus on 3-liikmeline:

  • Annely Soots, juhatuse esimees, funktsionaalse toitumise terapeut
  • Sirli Kivisaar,  juhatuse aseesimees, funktsionaalse toitumise terapeut
  • Jaanika Tapver, toitumisterapeut

Asutajaliige biokeemik toitumisteadlane Tiiu Vihalemm on ühingu auliige ning konsultant.

ETTA Toitumisteraapiateenuse kvaliteedimeeskond koosneb toitumisterapeutidest, kes  vastutavad ühingus tegutsevate toitumisterapeutide teenuse kvaliteedi eest, selgitavad teenuse olemust üldusele, annavad soovitusi koolide õppekavade parendamiseks, koolitavad toitumisterapeute ja -nõustajaid, vastavad klientide ja liikmete kaebustele, osalevad kutsekomisjonis ja kutsestandardite koostamisel ning vastutavad ETTA toitumisnõustamise ja -teraapia juhiste tõenduspõhisuse eest – ETTA Toitumisteraapiateenuse kvaliteedimeeskonnad 2021.

Informatsioon, küsimus, kaebus vms esitada info@toitumisterapeudid.ee, see edastatakse konkreetse meeskonna juhile. Kaebuste ja ettepanekute esitamise ja menetlemise kord.

Loe ka ETTA tervisliku haigusi ennetava toitumise juhised täiskasvanule ning ETTA tegutsemisjuhised toitumisnõustajatele ja -terapeutidele.

ETTA ajajoon

ETTA Mittetulundusühingu  “Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon” põhikiri kinnitati 16. juulil 2008. a. ja registrikaardi esmakanne kinnitati 3. oktoobril 2008. a.
Ühingu asutajad olid funktsionaalse toitumise terapeudid Annely Soots, Sirli Kivisaar ja Helle Müller, toitumisterapeut Elle Kalamägi, tervisenõustaja toitumise alal Kristel Uibo ja biokeemik-toitumisteadlane Tiiu Vihalemm. ETTA loodi ühendama nii toitumisnõustajaid kui – terapeute.

2011. aastal algatasid Annely Soots ja Bianka Peetson ETTA poolt Eestis toitumisnõustaja ja -terapeudi kutsestandardi koostamise ning ETTA esindajana osales esimese standardi väljatöötamisel toitumisterapeut Ülle Hõbemägi, meeskonnaliikmed olid ka Annely Soots ja Tiiu Vihalemm.

2008-2015 aastatel kuulusid ETTAsse ka toitumisnõustajad. 2015. aastal loodi ETTA kaasabil Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ), mis koondab toitumisnõustajad. ETTA-sse jäid toitumisterapeudid.

2018. aastal võeti vastu Eesti uus kutsestandard (toitumisterapeut, tase 6), mille koostamise meeskonnas osalesid ETTA liikmed Annely Soots (ETTA esindajana) ja Triin Muiste (ETNÜ esindajana) EV Kutsekojas, Triin Muiste on olnud ka kutse andmise komisjoni liige aastatel 2017-2018.
Uue kutsestandardi alusel hakati Eestis koolitama  toitumisterapeute uute õppekavade alusel. Varasemad toitumisterapeudid nimetati ümber funktsionaalse toitumise terapeudiks.

2019. aastal koondas ETTA juba kutsestandardi alusel koolitatud ja kooli lõpetanud toitumisterapeute. Funktsionaalse toitumise nõustajatele ja funktsionaalse toitumise terapeutidele loodi eraldi osakonnad ETTA alla. 2019. aasta lõpuks kuulub ETTAsse 7 funktsionaalse toitumise terapeuti, 30 toitumisterapeuti ja 6 funktsionaalse toitumise nõustajat.

Liikmeks astumine

ETTA tegevliikmeks saavad vaid kas Eestis või mujal riikides  toitumisterapeudi (dietoloogi) ja/või funktsionaalse toitumisterapeudi väljaõppe saanud isikud. ETTA liikmeks saavad ka jätkuõppega toitumisnõustajad, funktsionaalse toitumise terapeudi meeskonnaliikmed.

Liikmeks soovijail tuleb saata sooviavaldus  Jaanika Tapverile jaanikatapver@gmail.com

Liikmed saavad võimaluse ennast, oma firmat ja tegemisi kajastada ETTA lehel ja facebookis ning osaleda soodushinnaga ETTA üritustel.