ETTA toitumisteraapiateenuse kvaliteedimeeskonnad

Kaebuste ja ettepanekute meeskond

ETTA kaebuste ja ettepanekute meeskonna ülesanded on võtta vastu ja vaadata läbi esitatud kaebused, toitumisnõustamist/-teraapiat puudutavad küsimused ning esitada ETTA seisukoht. Kaebuste või puudustele tähelepanu juhtimise korral uurime probleemi ja selle esinemise korral anname toitumisnõustajatele/-terapeutidele Eestis teada, kui ületatakse oma pädevuse piire (kodulehtedel, kirjutistes, koolitades jm).

ETTA kaebuste ja ettepanekute meeskonna ülesanne on ka tegeleda ühingu liikmete poolt esitatud kaebustega.

Informatsioon, küsimus, kaebus vms esitada info@toitumisterapeudid.ee, see edastatakse konkreetse meeskonna juhile. Kaebuste ja ettepanekute esitamise ja menetlemise kord.

VASTUTAJAD: Kati Lüüs-Ploomipuu, Mari-Liis Väli ja Annely Soots.

Toitumisteraapia kompetentsimeeskonnad

ETTA toitumisteraapia kompetentsimeeskonnad vastutavad toitumisnõustamise ja -teraapia teenuse kvaliteedi eest.

ETTA TOITUMISNÕUSTAMISE JA -TERAAPIA JUHISTE MEESKOND

Juhiste väljatöötamise ja kinnitamise meeskond tegutseb koostöös Eesti Toitumisnõustajate Ühendusega. Meeskonna ülesandeks on koostada toitumisnõustamise jätkutaset ning toitumisteraapia kompetentsi puudutavad dokumendid (sh tegutsemise juhised), vaadata vajadusel ja teatud aja möödudes üle erineva taseme toitumisnõustajate (TN) ja -terapeutide (TT) poolt pakutavate teenuste sisu, kompetentsi standardid, tegutsemise juhised jm olulised dokumendid.

ETTA kutsestandardi tasemel toitumisnõustajate ja -terapeutide tegutsemise aluseks olevad Assotsiatsiooni poolt heaks kiidetud juhised on kodulehel https://toitumisterapeudid.ee/etta/etta-juhised-toitumisnoustajatele-ja-terapeutidele/, jätkukoolitusega toitumisterapeutide – funktsionaalse toitumise terapeutide tegutsemisjuhised on kättesaadavad ainult funktsionaalse toitumise terapeutidele.

VASTUTAJAD: Annely Soots ja Kati Lüüs-Ploomipuu.

ETTA TOITUMISTERAAPIATEENUSE KVALITEEDIMEESKOND

Teenuse kvaliteedi meeskonna ülesandeks on kindustada elanikkonnale kvaliteetne ja turvaline teenus. Meeskonna ülesanneteks on:

    1. tutvustada erinevaid kompetentsi tasemeid, kompetentsi kuuluvaid ülesandeid nii toitumisspetsialistidele kui tööandjatele, klientidele, ajakirjanikele jt.
    2. jälgida Eesti Vabariigis pakutavat toitumisteraapia teenust ning kindlustada teenuse kvaliteet.
    3. kaitsta ja toetada oma liikmeid juhtudel, kus nende tööülesandeid ei mõisteta, kus nendelt oodatakse muud kui nende pädevusse kuulub, anda selgitusi nende tööandjatele jne.
    4. vaadata üle ETTAsse astuda soovijate sooviavaldused, lõpetatud koolide õppekavad ja teha otsused ilma kutseeksamita liikmeks vastuvõtmise kohta. Teha ettepanekuid koolidele õppekavade täiendamiseks, jätkukoolituste pakkumiseks.

VASTUTAJAD: Mari-Liis Väli, Eliisa Lukk, Annely Soots, Kati Lüüs-Ploomipuu ja Victoria Palusaar.

Toitumisteraapia spetsialiseerumise meeskond

ETTA spetsialistid eksamineerivad toitumisterapeute nendel tasemetel, mis ei ole reguleeritud kutsestandarditega ja milles toitumisterapeute ei hinnata kooli õppekavade raames, nt toidutalumatuse ja erinevate dieetide spetsialistid, analüüside interpreteerimine jms. Spetsialiseerunud toitumisterapeudid leiab ETTA kodulehelt.

VASTUTAJAD: Annely Soots, Eliisa Lukk ja Kati Lüüs-Ploomipuu.