Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni (ETTA) JUHISED toitumisnõustajale ja/või -terapeudile

ÜLDISED TOITUMISNORMID
ETTA JUHISED TOITUMISNÕUSTAJALE JA -TERAPEUDILE
ETTA JUHISED TOITUMISTERAPEUDILE
TERVISELE OHTLIKUD SEISUNDID (meditsiinilist abi vajavad seisundid, vajalik suunamine arstiabile)
JUHISTE TÕENDUSPÕHISED ALUSED