Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon


MTÜ Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon (ETTA) loodi 16.juulil 2008. aastal Annely Soots, Elle Kalamägi, Sirli Kivisaar, Helle Müller, Kristel Uibo ja Tiiu Vihalemm poolt. 

ETTA eesmärk on ühendada Eestis tegutsevaid toitumisterapeute, funktsionaalse toitumise terapeute ja funktsionaalse toitumise nõustajaid ning kindlustada toitumisteraapia teenuse kvaliteet Eestis. 

ETTA juhatus on 6- liikmeline:
  • Annely Soots, Juhatuse esimees, funktsionaalse toitumise terapeut
  • Sirli Kivisaar, funktsionaalse toitumise terapeut
  • Eliisa Lukk, funktsionaalse toitumise terapeut
  • Triin Terasmaa, toitumisterapeut
  • Hiie järva, toitumisterapeut
  • Pille Javed, toitumisterapeut
Asutajaliige biokeemik toitumisteadlane Tiiu Vihalemm on ühingu auliige ning konsultant.

ETTA Toitumisteraapia Nõukoda koosneb toitumisterapeutidest, kes kontrollivad nõustajate ja terapeutide pädevust ja sellele organile saab ka esitada ettepanekuid nõustajate või terapeutide tegevuse parandamiseks.

ETTA ajajoon

2011. aastal algatasid Annely Soots ja Bianka Peetson ETTA poolt Eestis toitumisnõustaja ja -terapeudi kutsestandardi koostamise ning ETTA osales esimese standardi väljatöötamisel.

2015. aastal loodi ETTA kaasabil Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ), mis koondab enda alla toitumisnõustajad. ETTA alla jäid funktsionaalse toitumise nõustajad ja funktsionaalse toitumise terapeudid. 

2018. aastal võeti vastu Eesti uus kutsestandard (toitumisterapeut, tase 6), mille koostamise meeskonnas osalesid ETTA liikmed Annely Soots (ETTA esindajana) ja Triin Muiste (ETNÜ esindajana) EV Kutsekojas, Triin Muiste on olnud ka kutse andmise komisjoni liige aastatel 2017-2018.

2019. aastal lisandusid ETTA-sse toitumisterapeudid. Funktsionaalse toitumise nõustajatele ja funktsionaalse toitumise terapeutidele loodi eraldi osakonnad ETTA alla. 


ETTA PÕHIKIRI