Erinevate toitumisspetsialistide pädevus

Toitumisnõustaja, -terapeudi ja kliinilise toitmise ehk toitmisravi spetsialisti eriala kirjeldus

Eesti Vabariigis sätestavad toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi pädevuse kutsestandardid (toitumisnõustaja tase 5, toitumisterapeut tase 6), mis kehtivad aastast 2013 ja 2018. Kutseeksameid neil kahel erialal viiakse läbi juba viimased 9 aastat. 2020ndast aastast alates on toitumisnõustaja (tase 5) ja -terapeudi (tase 6) kutse andja Eesti Toitumisnõustajate Ühendus (ETNÜ), ETTA on üks kutsekomisjoni liikmetest.

Kliinilise toitmise ehk toitmisravi spetsialistid, kes pakuvad haigekassa poolt rahastatavaid toitmisravi teenuseid, peavad olema sertifitseeritud EstSPEN ühingu poolt. Toitmisravi spetsialist saab olla erialase täiendkoolitusega arst, õde või kutsega toitumisterapeut, kellele on väljastatud  toitmisravi spetsialisti täiendkoolituse sertifikaat.

Toitumisnõustamine ja toitumisnõustaja eriala

Toitumisnõustaja nõustab klienti, lähtudes tõenduspõhistest Eestis kehtivatest toidu-, toitumis- ja liikumissoovitustest (riiklikest ja erialaühenduse juhistest). Ta abistab klienti toitumisteabes orienteerumisel, kliendile sobivate valikute tegemisel, individuaalse tasakaalustatud menüü koostamisel ning kehalise aktiivsuse korrigeerimisel. Toitumisnõustaja on õppinud aitama inimestel muuta oma toitumist tervislikumaks, et läbi selle parandada nende elukvaliteeti.

Toitumisnõustaja ei määra  haiguspuhuseid ja piirangutega dieete, kuid võib juhtudel, kus ei ole vastunäidustusi, anda haiguste puhul tasakaalustatud tervisliku toitumise soovitusi. Haiguste korral, mille puhul toitumisnõustaja võib anda soovitusi, lähtub ta riiklikes ravijuhistes olevatest toitumissoovitustest ja ETTA toitumissoovitustest toitumisnõustajale ja -terapeudile ning teha seda arsti, toitumisterapeudi või funktsionaalse toitumise terapeudi supervisiooni all.

Toitumisnõustamise teenust pakub ka toitumisterapeut, sest Eesti Vabariigis on toitumisterapeudi koolituse eelduseks toitumisnõustajataseme õppe läbimine.

Toitumisnõustaja:

 • aitab tasakaalustatud toitumise abil kaalu langetada ja tõsta;
 • annab soovitusi toitude omavahelise kombineerimise jm seoste kohta;
 • jagab infot tasakaalustatud toitumise kohta, sh toiduainete tervislikkus, toiduvalmistamise viisid ja menüü koostamine;
 • annab toitumissoovitusi erinevates eagruppides inimestele (lapsed, eakad, täiskasvanud);
 • annab toitumissoovitusi erinevate vajadustega tervetele isikutele (rasedad, liikumisharrastajad jt);
 • koostab individuaalse tasakaalustatud tegevus- ja toitumisplaani;
 • annab juhiseid elustiilifaktorite muutmiseks.

Kuidas saab toitumisnõustaja vastuvõtule?

Tuleb pöörduda otse toitumisnõustaja poole, nõustaja vastuvõtule võivad suunata ka arstid, toitumisterapeudid vt spetsialistid.

Toitumisnõustajad leiab Eesti toitumisnõustajate ühenduse ETNÜ kodulehelt: www.toitumisnoustajad.ee/toitumisnoustajad

Toitumisnõustaja võib nõustada ka loetelus mitte välja toodud seisundite korral, kui tal on selleks vastav pädevus (omab vastavat tunnistust). Jätkukoolitusega toitumisnõustaja võib nt nõustada välistamisdieeti toidutalumatuse testi alusel.

Toitumisteraapia ja toitumisterapeudi eriala

Toitumisterapeut on toitumisnõustaja, kes on läbinud vastava täiendkoolituse ning saanud toitumisterapeudi tunnistuse. Toitumisterapeut võib pakkuda ka toitumisnõustamise teenust.

Toitumisterapeudid pakuvad nõustamist lisaks toitumisnõustaja tasemel märgitud seisunditele ka allpool loetletud haigusseisundite puhul, tegutsedes arstide ravijuhistes leiduvate toitumissoovituste ning ETTA toitumisnõustamise ja -teraapia juhiste alusel.

Toitumisterapeut selgitab välja toitumuslikud probleemid, lähtudes omandatud teadmistest toitumise mõjust tervisele, sh haiguste tekkele ja olemasolevate haiguste kulule. Ta töötab kliendiga personaalselt aidates vältida haiguste süvenemist ning suurendades heaolu krooniliste haigusseisundite korral.

Toitumisterapeut võib tegelda järgmiste haigusseisunditega:

 • südame-veresoonkonnahaigused ja metaboolne sündroom
 • diabeet
 • aneemiad
 • neerupuudulikkus
 • osteoporoos
 • toiduallergia ja laktoositalumatus
 • vähk
 • podagra
 • reflukstõbi (GERD)
 • gaasid jt kergemad seedevaevused, tsöliaakia
 • alakaalulisus ja toitainete puudus
 • kaalulangetavate operatsioonide järgne seisund

Toitumisterapeut võib nõustada ka loetelus mitte välja toodud seisundite korral, kui tal on selleks vastav pädevus (omab vastavat tunnistust).

Kuidas saab toitumisterapeudi vastuvõtule?

Tuleb pöörduda otse toitumisterapeudi poole, vastuvõtule võivad suunata ka toitumisnõustajad, arstid vt spetsialistid.

Toitumisterapeudid leiab Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni ETTA kodulehelt: www.toitumisterapeudid.ee/meie-liikmed/terapeudid

Jätkukoolitusega toitumisterapeudid, sh funktsionaalse toitumise terapeudid

Keerulisemate haigusseisunditega võivad tegelda vaid vastava jätkukoolituse saanud toitumisterapeudid, kes omavad vastavat tunnistust. Näiteks võib toitumisterapeut olla läbinud aktiivsus- tähelepanuhäire diagnoosiga isikute toitumisteraapia kursuse ning on pädev võtma vastu ATH diagnoosiga kliente.  Jätkukoolitusega toitumisterapeudid tegutsevad ETTA tõenduspõhiste juhiste alusel. Uuri alati, kas toitumisterapeudil on vastav jätkukoolituse tunnistus.

Funktsionaalse toitumise terapeut on toitumisterapeut, kes on läbinud pikaaegse koolituse ning selle käigus saanud tunnistuse, mis lubab teostada toitumisteraapiat kõikide allpool loetletud terviseseisundite puhul:

 • autoimmuunhaigused
 • neurodegeneratiivsed haigused
 • psüühikahäired
 • autismispektri häire
 • aktiivsus- ja tähelepanuhäire
 • nahahaigused
 • liigesehaigused
 • seedetrakti põletikud
 • tsöliaakia ja mittetsöliaakia gluteenitundlikkus
 • peavalud
 • hormonaalsed probleemid

Ainult vastava jätkukoolituse läbinud toitumisterapeudid (sh funktsionaalse toitumise terapeudid), on pädevad juhendama ka eridieete nagu:

 • välistamisdieedid toidutalumatuse analüüside alusel
 • FODMAP dieet
 • SCDieet
 • ketogeenne dieet
 • histamiinitalumatuse dieet
 • kaseiini- ja gluteenivaba dieet

Kuidas saab jätkukoolitusega toitumisterapeudi vastuvõtule?

Jätkukoolitustega ja spetsialisti väljaõppega toitumisterapeudid ning funktsionaalse toitumise terapeudid leiab Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni ETTA kodulehelt: www.toitumisterapeudid.ee

Kliinilise toitmise ehk toitmisravi eriala

Kliiniline toitmine on patsientide toitmine tervishoiusüsteemis. See hõlmab igasugust haiglas toitmist: tavaline haiglatoit, valgujoogid, toidu tugevdamine, enteraalne toitmine (toitmissegude manustamine läbi nasogastraalsondi, enteraalsondi ja peensoole sondi) ja parenteraalne toitmine (toitmissegude, elektrolüütide, mineraalide ja vitamiinide manustamine tsentraalveeni). Kliiniline toitmine on ravimismeetod, mille kasutus on viimastel aastakümnetel palju kasvanud.

Kliinilise toitmise teenust pakub spetsiaalse kliinilise toitmise väljaõppega ja Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi (EstSPEN) ühenduse poolt sertifitseeritud dietoloog, arst või õde.

Toitumisteraapiaga sarnaste erialade dietoloogi ja nutritsionisti kirjeldus

Dietoloogia eriala kirjeldus ning võrdlus toitumisteraapiaga

Toitumisterapeudi eriala Eestis on sarnane muudes riikides tegutsevate dietoloogide ja toitumisterapeutidega, kuid erineb nendest. Dietoloogist erinevus seisneb selles, et toitumisterapeudi töö sisu, koolituste standardid ning tööülesanded vastavad Euroopa mõistes ainult dietoloogi individuaalnõustamisele, hõlmamata mitmeid suuri teemavaldkondi nagu kliinilise toitmise, rahvatervise, kogukonnatöö, teadustöö, toitlustusteenistuste töö ja toidutehnoloogia teemad jt.

Euroopa Dietoloogide Assotsiatsioonide Föderatsioon (EFAD) defineerib dietoloogi (dietitian) kui Euroopas tunnustatud tervishoiu professionaali, kellel on haridus vähemalt bakalaureuse tasemel. Kasutades tõenduspõhiseid lähenemisi, töötavad dietoloogid iseseisvalt, et toetada ja jõustada indiviide, perekondi, gruppe ja rahvastikku toitainete mõttes adekvaatse, turvalise, maitsva ja jätkusuutliku toidu valimisel ja kasutamisel. Dietoloogid hindavad spetsiifilisi toitumuslikke vajadusi läbi elukaare ja panevad need soovituste ja /või teraapia keelde. See võib säilitada või taastada tervist, vähendada terviseriske, samuti leevendada ebamugavust palliatiivses hoolduses. Tervishoiu valdkonnale lisaks parandavad dietoloogid toitumuslikku keskkonda kõikide jaoks valitsuse, tööstuse, hariduse ja uuringute tasandil.

Euroopas töötavad dietoloogid kolmes peamises valdkonnas, erinedes riigiti:

 • Rahvatervise ehk kogukonna dietoloog: Dietoloog on otseselt haaratud tervise edendamisse ja poliitika formuleerimisse, mis viib indiviidide ja elanikkonna gruppide toiduvalikute paranemisele.
 • Kliiniline dietoloog: Dietoloog, kes vastutab kliiniliselt välja töötatud toitumisplaani elluviimise eest nii planeerimise, koolitamise, jälgimise kui hindamise faasis, et taastada klient/patsient funktsionaalsesse toitumuslikku tervisesse. Kliiniline dietoloog võib töötada nii esmastasandi tervishoius kui institutsionaalselt (haiglas).
 • Toitlustusteenuse dietoloog: Dietoloog, kes fokussseerub ja töötab peamiselt toitlustusteenuse korraldamises, vastutades toitaineliselt adekvaatse, kvaliteetse toidu pakkumise eest nii tervetele kui haigetele indiviididele või inimgruppidele nii institutsioonides kui kogukonnas.

Toitumisterapeudi teenus Eestis kutsestandardi kompetentside kirjelduse alusel on dietoloogi/toitumisterapeudi individuaalkonsultatsioon.

Nutritsionisti eriala kirjeldus ning võrdlus toitumisnõustamise erialaga

Eestis nutritsioniste ei tegutse, aga mujal Euroopas (näiteks Suurbritannias) on nutritsionisti eriala laialdaselt levinud. Üldiselt pakuvad nutritsionistid tõenduspõhist teavet ja juhiseid toidu ja toitumise mõju kohta inimeste (indiviidi või populatsiooni tasandil) või loomade tervisele ja heaolule. On oluline, et nutritsionistid mõistaksid hästi toitumise teaduslikke aluseid. 

Suurbritannias kuuluvad nutritsionistid ühendusse Association of Nutrition, mis kontrollib nutritsionistide pädevust. Registreerimiseks peab neil olema vähemalt üks spetsiaalsus:

 • toitumisteadus (Nutrition Science),
 • rahvatervis (Public Health),
 • sporditoitumine (Food, Sports & Exercise),
 • loomade toitumine (Animal Nutrition) või
 • meditsiiniline tervisehooldus (Healthcare/Medical).

Nutritsionistid pakuvad ka individuaalset toitumisnõustamist.

Paljudes teistes riikides võivad nutritsionistide õppekavad sisaldada ka dietoloogiat. Sellisel juhul nimetatakse neid nutritsionist-dietoloogiks. Erinevate Suurbritannias tegutsevate toitumisala spetsialistide kirjeldused leiab nutritsionistide ühenduse kodulehelt.

Toitumisnõustaja Eestis ei ole nutritsionist, kutsestandardi järgi peab tal olema ettevalmistus vaid individuaalkonsultatsiooni pakkumiseks inimestele ning nad ei pea olema bakalaurusekraadiga. Toitumisnõustaja teenus Eestis kutsestandardi kompetentside kirjelduse alusel on nutritsionisti individuaalkonsultatsioon.