Toitumisnõustajaks ja toitumisterapeudiks õppimise võimalused Eestis

Tervisekool
  • Tervisenõustaja toitumise alal, vastab toitumisnõustaja tase 5 kutsestandardile, kuid õpitakse lisaks erinevate terviseseisundite riske vähendavat toitumist, vegantoitumist ning  kergemate seedevaevustepuhust toitumisnõustamist
  • Toitumisterapeut, vastab toitumisterapeut, tase 6 kutsestandardile
  • Funktsionaalse toitumise nõustaja, toitumisnõustaja ja/või toitumisterapeudi jätkuõpe
  • Funktsionaalse toitumise terapeut, toitumisterapeudi jätkuõpe

Koolitustega alustati 2007. aastal. Õpe Tervisekoolis keskendub tervise edendamisele ja tarbitava toidu funktsionaalsusele – toit peaks meie kehalisi protsesse positiivselt mõjutama. Kool on rohkem kui 10 aasta jooksul välja töötanud oma lähenemise toitumisnõustamisele ning sellest lähtudes ka toitumisnõustajate koolitamisele. Koolitusel keskendutakse eeskätt praktikale ning õppeainete omavahelisele sidumisele, järgnev toetub eelnevale ning teooria seotakse praktiliste kogemustega.

Tervisekoolis antakse toitumisnõustajatele lisaks kutsestandardis nõutavale tasemele lisateadmisi, pakutakse erineval tasemel jätkukoolitusi ning koostatakse toitumisnõustajate tööks vajalikke alus- ja tugimaterjale, pakutakse mentorlust nii õppuritele kui juba töötavatele toitumisnõustajatele ning koolitatakse välja uusi mentoreid.

Õppekava väljatöötaja ja üks peamistest koolitajatest, Annely Soots, on arsti, psühholoogi ja sotsiaaltöö haridusega toitumisterapeut (2009), kes on saanud mitmeid lisakoolitusi funktsionaalse toitumisteraapia ja -meditsiini alal. Annelyl on pikaaegne kogemus nõustamise aluste ning suhtlemiskoolituste õpetajana ning nii tervete kui terviseprobleemidega klientide nõustaja ja terapeudina.

Aastatel 2011-2020  andis Tervisekool välja ajakirja Toitumisteraapia.

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
  • Tervisejuht (võimalik taotleda toitumisnõustaja kutset, tase 5)

Koolitab toitumisnõustajaid alates aastast 2014 tervisejuhi koolituse raames.

Rahva Tervise Akadeemia
  • Toitumisnõustaja, vastab toitumisnõustaja tase 5 kutsestandardile
  • Toitumisterapeut, vastab toitumisterapeut, tase 6 kutsestandardile

Koolitab toitumisnõustajaid alates aastast 2016 ning alates aastast 2018 saab Rahva Tervise Akadeemias õppida ka toitumisteraapiat.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Koolitab täiendkoolitusena isikuid, kellel on rakenduskõrgharidus tervishoiu valdkonnaga seonduvas erialas (õendus, ämmaemandus, füsioteraapia, tegevusteraapia jt).

Koolituse eesmärgiks on tervishoiu valdkonna spetsialistidel omandada toitumisterapeut (tase 6) kutsele vastavad kompetentsid.