Toitumisnõustajaks ja toitumisterapeudiks õppimise võimalused Eestis

Annely Sootsi Koolituse Tervisekool
  • Toitumisnõustaja, vastab toitumisnõustaja tase 5 kutsestandardile, õpitakse lisaks tervislikule tasakaalustatud toitumisele ja toitumisnõustamisele ka erinevate elustiilihaiguste riske vähendavat toitumist, vegantoitumist ning  kergemate seedevaevustepuhust toitumisnõustamist
  • Toitumisterapeut, vastab toitumisterapeut, tase 6 kutsestandardile
  • Toitumisterapeudi jätkuõppe kursused, mille täielik lõpetamine annab funktsionaalse toitumise terapeudi tunnistuse.

Koolitustega alustati 2007. aastal. Õpe Tervisekoolis keskendub tervise edendamisele ja tarbitava toidu funktsionaalsusele – toit peaks meie kehalisi protsesse positiivselt mõjutama. Kool on rohkem kui 10 aasta jooksul välja töötanud oma lähenemise toitumisnõustamisele ning sellest lähtudes ka toitumisnõustajate koolitamisele. Koolitusel keskendutakse eeskätt praktikale ning õppeainete omavahelisele sidumisele, järgnev toetub eelnevale ning teooria seotakse praktiliste kogemustega. Kõik koolitajad on praktikud- oma ala spetsialistid.

Tervisekoolis pakutakse erineval tasemel jätkukoolitusi ning koostatakse toitumisnõustajate tööks vajalikke alus- ja tugimaterjale, pakutakse mentorlust nii õppuritele kui juba töötavatele toitumisnõustajatele ning koolitatakse välja uusi mentoreid.

Õppekava väljatöötaja ja üks peamistest koolitajatest, Annely Soots, on arsti, psühholoogi ja sotsiaaltöö haridusega toitumisterapeut (2009), kes on saanud mitmeid lisakoolitusi funktsionaalse toitumisteraapia ja -meditsiini alal. Annelyl on pikaaegne kogemus nõustamise aluste ning suhtlemiskoolituste õpetajana ning nii tervete kui terviseprobleemidega klientide nõustaja ja terapeudina.

Aastatel 2011-2020  andis Tervisekool välja paberkandjal ajakirja  “Toitumisteraapia”, alates aastast 2020 saab artikleid lugeda kodulehelt www.tervisekool.ee/toitumisteraapia.

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž
  • Tervisejuht (võimalik taotleda toitumisnõustaja kutset, tase 5)

Koolitab toitumisnõustajaid alates aastast 2014 tervisejuhi koolituse raames.

Koduleht www.tlu.ee/haapsalu

Rahvatervise Akadeemia
  • Toitumisnõustaja, vastab toitumisnõustaja tase 5 kutsestandardile
  • Toitumisterapeut, vastab toitumisterapeut, tase 6 kutsestandardile

Koolitab toitumisnõustajaid alates aastast 2016 ning alates aastast 2018 saab Rahvatervise Akadeemias õppida ka toitumisteraapiat.

Koduleht www.rahvatervis.ee

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Koolitab täiendkoolitusena isikuid, kellel on rakenduskõrgharidus tervishoiu valdkonnaga seonduvas erialas (õendus, ämmaemandus, füsioteraapia, tegevusteraapia jt).

Koolituse eesmärgiks on tervishoiu valdkonna spetsialistidel omandada toitumisterapeut (tase 6) kutsele vastavad kompetentsid.

Koduleht www.nooruse.ee