13.09.2023

ETTA, ETNÜ ja Tervisekooli täiendkoolitused toitumisnõustajatele ja -terapeutidele

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus võtab vastu avaldusi toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse taotlemiseks tähtajaga 1. detsember 2023. Lisainfo kutse taotlemise kohta.

Koostöös ETTA ja ETNÜga pakub Tervisekool kutseeksamiteks ettevalmistavaid täiendkoolitusi. ETTA soovitab kutseeksamiks valmistumisel läbida järgmised veebikoolitused Tervisekooli internetikeskkonnas:

Veebikoolitus “Toitumisnõustamise alused”
 • Kirjeldus: Koolituse põhiteemade hulka kuuluvad toitumisnõustaja ja -terapeudi pädevuse ja kutsekompetentside kirjeldus, toitumisnõustamise aluseks olevate ETTA juhiste tutvustus ning ETTA haigusi ennetava toitumise soovituste tutvustus. Samuti aitab antud kursuse läbimine valmistuda kutseeksamiks.
 • Link koolitusele
 • Koolitus on ühingu liikmetele tasuta. Tasuline on vaid arvestuse sooritamine, kui soovitakse koolituse läbimise eest saada tunnistust.
Veebikoolitus “Toitumisnõustamise ja -teraapia protsess, nõustamistehnikad”
 • Kirjeldus: Toitumisnõustaja ja -terapeudi töö lahutamatu osa on inimestega suhtlemine. Hea nõustaja on see, kes oskab klienti kuulata ja luua seansil turvalise keskkonna. Ta oskab klienti jõustada ja toetada tema sisemist motivatsiooni oma igapäevaharjumustes muutuste tegemiseks. Koolitus on mõeldud toitumisnõustajatele ja -terapeutidele, kes soovivad arendada ja lihvida oma nõustamisoskusi. Samuti aitab antud kursuse läbimine valmistuda kutseeksamiks.
 • Link koolitusele
 • Koolitus on ühingu liikmetele tasuta. Tasuline on vaid arvestuse sooritamine, kui soovitakse koolituse läbimise eest saada tunnistust.
Veebikoolitus “Haiguspuhune toitumisnõustamine”
 • Kirjeldus: Koolitusel tutvustatakse toitumisnõustaja ja -terapeudi pädevusse kuuluvate terviseseisundite korral nõustamist ning käsitletakse nii toitumisnõustaja kui -terapeudi pädevust konkreetsete terviseprobleemidega klientidega töötamisel. Samuti aitab antud kursuse läbimine valmistuda kutseeksamiks.
 • Link koolitusele
 • Koolitus on ühingu liikmetele tasuta. Tasuline on vaid arvestuse sooritamine, kui soovitakse koolituse läbimise eest saada tunnistust.
Veebikoolitus “Haiguspuhune toitumisteraapia”
 • Kirjeldus: Koolitus on toitumisterapeutidele mõeldud jätkuosa Haiguspuhune toitumisnõustamine koolitusele.
 • Link koolitusele
 • Koolitus on ühingu liikmetele tasuta. Tasuline on vaid arvestuse sooritamine, kui soovitakse koolituse läbimise eest saada tunnistust.
Veebikoolitus “Toitumisnõustamise/-teraapia praktiline harjutamine” 14. oktoobril 2023
 • Kirjeldus: Praktiline õppepäev toimub 14. oktoobril 2023 (laupäeval) kell 9.00-13.00. Praktilisel õppepäeval osalemiseks on oluline eelnevalt läbida eespooltoodud koolituste teooriaosad, koolituspäeval antakse juhiseid eksamitööde koostamiseks ja teeme kahe nõustamise/teraapiaseansi vaatluse. Koolitus toimub läbi zoomi. Koolituspäeva tasu on 50€.
 • Link koolitusele