Helina Pedak

Alates 2010. aastast olen tegelenud toitumisalaste konsultatsioonide ja nõustamistega. Lisaks toitumisnõustamisele/toitumisteraapiale viin läbi erinevaid toitumisalaseid loenguid, seminare ja töötubasid nii põhikooli/gümnaasiumi õpilastele kui täiskasvanutele ning töötan igapäevaselt õppejõuna Tervishoiu Kõrgkoolis.

Toitumisterapeudina nõustan nii tasakaalustatud toitumise, kehakaaluprobleemide (üle-ja alakaalulisus) kui haiguspuhuse (nt metaboolne sündroom, prediabeet, II tüübi diabeet, südame-veresoonkonnaprobleemid, podagra, toidutalumatus ja -allergia) toitumise osas. Samuti aitab interpreteerida teostatud vereanalüüse.

Haridustaust: Tartu Ülikooli terviseteaduste magistriõpe; Tartu Tervishoiu Kõrgkooli toitumisterapeudi (tase 6) õpe; Rahvatervise Akadeemia toitumisteraapia teooriaõpe. Lisaks täiendan end jooksvalt valdkonnapõhistel koolitustel ja konverentsidel.

Teraapias pean oluliseks kliendikesksust,  arvestades kliendi eripäradega ning hinnates igakülgselt eluviisi muutuse elluviimisel nii kliendi motivatsiooni kui ressursse. Tuginen oma töös erinevate tervise-või haigusseisundite puhul juhiste andmisel tõenduspõhistele kehtivatele teabeallikatele.

Kontakt:

Skype: h.pedak

Telefon: +372 51 935 232

E-post: h.pedak@gmail.com